“SIA MELĀNIJA M” KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Šī konfidencialitātes politika apraksta, kā “SIA Melānija M” (reģistrācijas numurs 55403037241, adrese: Gaismas iela 6-2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101) iegūst un apstrādā personas datus, ko SIA „ Melānija M” iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē SIA „ Melānija M ” interneta mājas lapu (turpmāk saukti arī ‒ „Datu subjekts” vai „Jūs”).

Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

Jūsu personisko datu pārzinis ir SIA „ Melānija M” pie kā Jūs konkrētajā gadījumā vēršaties, lai iegādātos preci vai pakalpojumu.

Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar Konfidencialitātes politiku. Ja Jums ir kādi jautājumi vai pieprasījumi, lūdzu, sazinieties ar SIA „ Melānija M”, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” sniegtos datus.

 

KAD MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS?

Kad apmeklējat SIA „ Melānija M” tīmekļa vietni vai pašapkalpošanās vidi, SIA „ Melānija M” iegūst un apstrādā tīmekļa vietnes apmeklējuma rezultātā iegūtos datus, piemēram, datus par Jūsu atrašanās vietu un izmantoto ierīci, IP adresi, vietnes apmeklējuma laiku, vietnē izmantotajām izvēlnēm u. tml.

Kad sazināties ar SIA „ Melānija M”, izmantojot SIA „ Melānija M” tīmekļa vietni, tālruni, e-pastu vai sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālus (Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat vai citus nākotnes kanālus), SIA „ Melānija M” iegūst un apstrādā datus, kas rodas saziņas laikā, piemēram, Jūsu e-pasti, vaicājumi un citi dati, ko Jūs mums sniedzat vai atklājat.

SIA „ Melānija M” neprasa sniegt pārmērīgi daudz datu bez konkrēta nolūka. „ SIA „ Melānija M” neiegūst datus par Jums no trešajām personām vai publiskiem un privātiem avotiem, kas nav norādīti šajā Konfidencialitātes politikā.

 

NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATOJUMS, KĀDĒĻ MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS?

SIA „ Melānija M” iegūst un apstrādā personas datus tikai norādītajiem likumīgajiem nolūkiem un, kad apstrāde ir juridiski pamatota, vienmēr paturot prātā Datu subjektu intereses un tiesības, un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Kad apmeklējat SIA „ Melānija M” veikalus un iegādājaties SIA „ Melānija M” produktus vai izmantojat SIA „ Melānija M” pakalpojumus, mēs izmantojam no Jums iegūtos datus, lai ar Jums pildītu saistības.

SIA „ Melānija M” var organizēt dažādas kampaņas un loterijas, izmantojot savus sociālos plašsaziņas līdzekļu kanālus. Ja izlemjat piedalīties kampaņā, kampaņas realizācijai Jūsu dati tiks apstrādāti atbilstoši konkrētās kampaņas noteikumiem un nosacījumiem, tostarp mēs varam publicēt uzvarētāju vārdus un sazināties ar viņiem, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālus.

 

Personas datu apstrāde citiem nolūkiem.

Zināmos gadījumos SIA „ Melānija M” var apstrādāt Jūsu personas datus, kad tas nepieciešams likumā noteiktajos gadījumos. Piemēram, ir noteikti gadījumi, kad mums jāsaglabā dati, kā to nosaka grāmatvedības vai nodokļu likumdošanas akti.

Turklāt ar īpašu Jūsu piekrišanu SIA „ Melānija M” var lietot Jūsu datus nolūkiem, kas nav norādīti šajā konfidencialitātes politikā. Balstoties uz Jūsu piekrišanu, SIA „ Melānija M”apstrādā Jūsu personas datus tādā mērā un nolūkā, kā tas ir īpaši atrunāts šajā atļaujā.

SIA „ Melānija M” jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai nodrošinātu personas datu apstrādes likumību, iegūto personas datu drošību un datu aizsardzības principu ievērošanu.

SIA „ Melānija M” jānodrošina, lai piekļuve personas datiem tiktu piešķirta tikai tiem SIA „ Melānija M” darbiniekiem vai citām personām, kam piekļuve nepieciešama, lai veiktu ar datu apstrādes nolūkiem saistītos uzdevumus vai izpildītu likuma prasības. Visu SIA „ Melānija M” darbinieku, kam, veicot profesionālos uzdevumus, varētu būt saskare ar personas datiem, pienākums ir neizpaust personas datus.

 

SIA „ Melānija M” TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANA un sīkdatnes

SIA “Melānija M” tīmekļa vietnē apmeklētāji var saņemt informāciju par SIA „ Melānija M”, produktiem, zīmolu un notiekošajām kampaņām, kā arī sazināties ar mums, pieteikties pie mums darbā un izmantot citas tīmekļa vietnes izvēlnes.

SIA „ Melānija M” tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko pārlūkprogramma saglabā Jūsu datorā vai citā ierīcē, ko izmantojat tīmekļa vietnes apmeklēšanai (tālrunis, planšetdators u. tml.). Sīkdatnes galvenokārt izmanto, lai tīmekļa vietne strādātu daudz efektīvāk un nodrošinātu ērtu un individuālu lietotāja pieredzi. Piemēram, sīkdatnes saglabā datus par Jūsu veiktajām izvēlēm mūsu tīmekļa vietnē un kādas vietnes esat apmeklējis. Sīkdatnes neiegūst datus no Jūsu ierīces un nesaglabā personas datus.

Jūs tiekat informēts par sīkdatņu izmantošanu, kad pirmo reizi apmeklējat SIA “Melānija M”  tīmekļa vietni. Turpinot izmantot tīmekļa vietni, Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Jūs varat atspējot sīkdatņu izmantošanu, izmainot Jūsu pārlūkprogrammas konfidencialitātes iestatījumus. Savā pārlūkprogrammā sīkdatnes varat pilnībā bloķēt, iespējojot tās tikai noteiktās tīmekļa vietnēs, vai pilnībā iespējot. Ja atspējosit sīkdatnes, iespējams, dažas tīmekļa vietnes daļas nefunkcionēs pareizi.

SIA „ Melānija M” tīmekļa vietnē izmanto gan sesijas, gan pastāvīgās sīkdatnes. Pagaidu jeb sesijas sīkdatnes tiek izdzēstas no Jūsu ierīces, līdzko aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē arī pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas un tur tiek saglabātas līdz pat 26 mēnešiem.

 

SIA „ Melānija M” tīmekļa vietnē izmanto šādas sīkdatnes:

Absolūti nepieciešamās sīkdatnes, kam ir būtiska nozīme, lai Jums nodrošinātu iespēju pārvietoties un izmantot tīmekļa vietnes funkcijas.

Analītiskās sīkdatnes, kas iegūst informāciju par mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un veidiem, kā apmeklētāji to sasniedz, u. tml. Mēs šo informāciju izmantojam, lai identificētu mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas problēmas un uzlabotu lietotāju pieredzi, mērķētas reklāmas un veicinošās tirgvedības nolūkā.

Trešo personu sīkdatnes. Dažu sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālu (Facebook, Instagram) elementi ir saistīti ar mūsu tīmekļa vietni, kas kopīgo sociālā plašsaziņas līdzekļa kanāla saturu mūsu vietnē un var izlasīt šo kanālu sīkdatnes, kā arī saglabāt tās Jūsu ierīcē. Šo sīkdatņu nolūks var būt sociālā plašsaziņas līdzekļa kanālā izvietotās reklāmas personificēšana.

SIA „ Melānija M” tīmekļa vietne satur saites uz SIA „ Melānija M”publisko sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāliem un trešo personu vietnēm. SIA „ Melānija M” nav atbildīga par trešo personu tīmekļa vietņu drošību vai saturu, par to pilnībā ir atbildīgi šo vietņu īpašnieki. Kad apmeklējat jebkuru trešo personu tīmekļa vietnes vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnes, iesakām Jums iepazīties ar to konfidencialitātes nosacījumiem.

Nosūtot ziņas, attēlus vai komentārus SIA „ Melānija M” publisko plašsaziņas līdzekļu vietnēs, lūdzu, ņemiet vērā, ka pa publiskajiem sociālajiem plašsaziņas līdzekļu kanāliem nosūtītā informācija ir redzama visiem šā kanāla lietotājiem un apmeklētājiem. Nedalieties sociālajos plašsaziņas līdzekļos ar datiem, kurus Jūs nevēlaties atklāt sabiedrībai!

Personas datus saturošie papīra dokumenti tiek iznīcināti vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

 

PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANA

Noteiktos gadījumos SIA “Melānija M” var pārsūtīt personas datus trešajām personām Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros:

saistībā ar SIA “Melānija M” tīmekļa vietnes, pašapkalpošanās vides un datu bāzu administrēšanu, piekļuvi Jūsu datiem var piešķirt SIA „ Melānija M” IT atbalsta sniedzējiem;

Jūsu datus, ko esat snieguši, piesakoties darbam SIA „ Melānija M”, mēs varam pārsūtīt personāla atlases uzņēmumam, kas palīdz mums veikt darbinieku atlases procesu;

SIA „ Melānija M” var nosūtīt Jūsu datus valsts iestādēm, ja tas ir mūsu pienākums saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

SIA „ Melānija M” datu apstrādei piesaista tikai tās personas, kuru juridiskā adrese un datu repozitoriji atrodas Eiropas Ekonomikas zonā un kuri snieguši SIA „ Melānija M” pietiekamas garantijas, ka tie lieto atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai garantētu drošu personas datu apstrādi un pietiekamu datu aizsardzības līmeni atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai. Visu datu apstrādātāju pienākums ir neizpaust personas datus.

Lai saņemtu detalizētāku informāciju par SIA „ Melānija M” datu apstrādātājiem, lūdzu, sazinieties ar SIA „ Melānija M”, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” sniegtos datus.

 

JŪSU TIESĪBAS.

Attiecībā uz personas datu apstrādi Jums ir visas piemērojamajos tiesību aktos noteiktās tiesības un, pirmkārt, šādas tiesības:

Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi – šī Konfidencialitātes politika sniedz vispārīgu informāciju par to, kā SIA „ Melānija M” apstrādā Datu subjekta personas datus un kādi dati tiek apstrādāti: lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar SIA „ Melānija M”

Tiesības piekļūt saviem personas datiem saskaņā ar piemērojamajiem likumdošanas aktiem.

Datu atjaunināšanas un labošanas tiesības ‒ Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt Jūsu datus atjaunināt un izlabot kļūdainos. Personas datus var atjaunināt, iesniedzot attiecīgo lūgumu SIA „ Melānija M”.

Tiesības izteikt iebildumus – Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi SIA „ Melānija M”, ja personas dati tiek apstrādāti SIA „ Melānija M”likumīgajās interesēs.

Tiesības ierobežot datu apstrādi – Jums ir tiesības pieprasīt SIA „ Melānija M”ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.

Tiesības pieprasīt dzēst personas datus ‒ Jums ir tiesības pieprasīt SIA „ Melānija M” izdzēst Jūsu personas datus.

Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei – ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo SIA „ Melānija M” doto piekrišanu, un SIA „ Melānija M” pārtrauks šajā nolūkā veikto Jūsu personas datu apstrādi.

Datu pārnesamības tiesības ‒ Jums ir tiesības saņemt no SIA „ Melānija M” iesniegtos personas datus, kas ir iesniegti SIA „ Melānija M” rakstveidā vai vispārpieņemtā elektroniskā formātā un, ja tas ir tehniski iespējams, pieprasīt SIA „ Melānija M” nodod šos datus trešās personas pakalpojumu sniedzējam.

Ja vēlaties īstenot visas augstāk minētās lietas, kas saistās ar datu apstrādi, Jums jāsūta pieprasījums par to uz epastu: melanija.m@inbox.lv